Susțineri teze de doctorat

Susținere teză de doctorat PRUTICĂ S. Dan - George

Vă facem cunoscut că în data de 28.09.2018, începând cu ora 12.00, în sala BI 29 din cadrul Universității „Vasile Alecsandri din Bacǎu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

„CONTRIBUȚII TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE PRIVIND AUTOMATIZAREA PLANIFICĂRII PROCESULUI DE FABRICAȚIE ÎN INDUSTRIA RULMENȚILOR” (rezumat)

 elaborată de domnul PRUTICĂ S. Dan - George (Curriculum Vitae), în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor.

 

Comisia de doctorat este alcătuită din:

Preşedinte:

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
(Curriculum Vitae)

 

Membri:

Conducător ştiinţific:

Prof.univ.dr.ing. Gheorghe BRABIE
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
(Curriculum Vitae)

Referenţi oficiali:

Prof.univ.dr.ing. Abel dos SANTOS
Universitatea din Porto, Portugalia
(Curriculum Vitae)

Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru NEDELCU
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România
(Curriculum Vitae)

Conf.univ.dr.ing. Bogdan – Alexandru CHIRIŢĂ
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
(Curriculum Vitae)

 

Teza de doctorat în format tipǎrit poate fi consultatǎ public la Biblioteca Universitǎţii.

Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.