Susțineri teze de doctorat

Susținere teză de doctorat PETROVICI V. Alina Mihaela

Vă facem cunoscut că în data de 25.09.2018, începând cu ora 10.30, în Aula Universității „Vasile Alecsandri din Bacǎu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

„MICROSIMULAREA TRAFICULUI RUTIER CA INSTRUMENT ÎN DEZVOLTAREA DE PLANURI DE ACȚIUNE DURABILE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ÎN ZONELE URBANE” (rezumat RO ESP)

 elaborată de domnișoara ing. PETROVICI V. Alina Mihaela (Curriculum Vitae), în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor.

 

Comisia de doctorat este alcătuită din:

Preşedinte:

Prof.univ.dr.Adriana- Luminița FÎNARU
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
(Curriculum Vitae)

 

Membri:

Conducători ştiinţifici:

Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
(Curriculum Vitae)

Prof.univ.dr.ing. Jose Luis CUETO ANCELA
Universitatea din Cadiz, Spania
(Curriculum Vitae)

Referenţi oficiali:

Prof.univ.dr. Juan Antonio LÓPEZ RAMIREZ
Universitatea din Cadiz, Spania
(Curriculum Vitae)

Prof.univ.dr. Gabriel MURARIU
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România
(Curriculum Vitae)

Prof.univ.dr. Maricel AGOP
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România
(Curriculum Vitae)

Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE - LEHĂDUȘ
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
(Curriculum Vitae)

 

Teza de doctorat în format tipǎrit poate fi consultatǎ public la Biblioteca Universitǎţii.

Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.