Susțineri teze de doctorat

Susținere teză de doctorat RACHIERU (SĂNDULACHE) V. MIOARA

Vă facem cunoscut că în data de 10.09.2018, începând cu ora 11.00, în sala BI 42 din cadrul Universității „Vasile Alecsandri din Bacǎu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

„STUDIUL INFLUENȚEI REZIDUURILOR CHIMICE ŞI A CELOR RADIOACTIVE PROVENITE DE LA HALDA DE FOSFOGIPS DIN MUNICIPIUL BACĂU ASUPRA MEDIULUI” (rezumat)

 elaborată de doamna RACHIERU (SĂNDULACHE) V. Mioara (Curriculum Vitae), în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor.

 

Comisia de doctorat este alcătuită din:

Preşedinte:

Prof.univ.dr.Adriana- Luminița FÎNARU
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
(Curriculum Vitae)

 

Membri:

Conducător ştiinţific:

Conf.univ.dr. Iuliana-Mihaela LAZĂR
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
(Curriculum Vitae)

Referenţi oficiali:

Prof.univ.dr.ing. Carmen TEODOSIU
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România
(Curriculum Vitae)

Prof.univ.dr. Gabriel MURARIU
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România
(Curriculum Vitae)

Conf.univ.dr. Maria PRISECARU
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
(Curriculum Vitae)

 

Teza de doctorat în format tipǎrit poate fi consultatǎ public la Biblioteca Universitǎţii.

Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.