Susțineri teze de doctorat

Susținere teză de doctorat ȚÎNCU I. ROXANA

Vă facem cunoscut că în data de 12.07.2018, începând cu ora 11.00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri din Bacǎu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

EVALUAREA RISCULUI PRODUS DE INUNDAȚII PE RÂUL TROTUȘ, SECȚIUNEA AFERENTĂ LOCALITĂȚII GHIMEȘ – FĂGET, UTILIZÂND SISTEME INFORMAȚIONALE GEOGRAFICE (GIS)” (rezumat)

elaborată de domnișoara ȚÎNCU I. Roxana (Curriculum Vitae), în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor.

Vă facem cunoscut că din motive tehnice Aula Universității „Vasile Alecsandri din Bacǎu nu este disponibilă (infiltrațiile de pe terasa de la etajul II au intrat în instalația electrică de iluminat, motiv pentru care s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică).

În aceste condiții susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

„EVALUAREA RISCULUI PRODUS DE INUNDAȚII PE RÂUL TROTUȘ, SECȚIUNEA AFERENTĂ LOCALITĂȚII GHIMEȘ – FĂGET, UTILIZÂND SISTEME INFORMAȚIONALE GEOGRAFICE (GIS)”

elaborată de domnișoara ȚÎNCU I. Roxana, în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor, va avea loc în sala BI 42 la Universitatea „Vasile Alecsandri din Bacǎu, începând cu ora 11.00.

Comisia de doctorat este alcătuită din:

Preşedinte:
Prof.univ.dr. Adriana- Luminița FÎNARU (Curriculum Vitae)
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România


Membri:

Conducător ştiinţific:
Conf.univ.dr. Iuliana-Mihaela LAZĂR (Curriculum Vitae)
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Referenţi oficiali:
Prof. Jose Luis GONCALVES MOREIRA DA ZEZERE, PhD (Curriculum Vitae)
Universitatea din Lisabona, Portugalia

Prof.univ.dr.ing. Alexandru OZUNU (Curriculum Vitae)
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, România

Prof.univ.dr. Gheorghe ROMANESCU (Curriculum Vitae)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România


Teza de doctorat în format tipǎrit poate fi consultatǎ public la Biblioteca Universitǎţii. 

Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat. 


pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.