Susțineri teze de doctorat

Susținere teză de doctorat BORȘ V. ANDREI

Vă facem cunoscut că în data de 09.03.2018, începând cu ora 12.00, în sala BI42, la Universitatea „Vasile Alecsandri din Bacǎu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

CERCETĂRI ȘI CONTRIBUȚII PRIVIND DEFORMAREA PLASTICĂ LA RECE A TABLELOR METALICE DIN ALIAJ DE MAGNEZIU” (rezumat)

elaborată de domnul ing. BORȘ V. ANDREI -- DRAGOȘ (Curriculum Vitae), în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor.


Preşedinte:
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL (Curriculum Vitae)
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România


Membri:

Conducător ştiinţific:
Prof.univ.dr.ing. Gheorghe BRABIE (Curriculum Vitae)
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Referenţi oficiali:
Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru NEDELCU (Curriculum Vitae)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România

Prof.univ.dr.ing. Cristina MOHORA (Curriculum Vitae)
Universitatea Politehnica din București, România

Conf.univ.dr.ing. Bogdan – Alexandru CHIRIŢĂ (Curriculum Vitae)
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România


Teza de doctorat în format tipǎrit poate fi consultatǎ public la Biblioteca Universitǎţii. 

Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat. 


pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.