Susțineri teze de doctorat

Susținere teză de doctorat NEDEFF FLORIN

Vă facem cunoscut că în data de 21.07.2017, începând cu ora 12.00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri din Bacǎu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

STUDII ȘI CERCETĂRI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA DE CREȘTERE A CONFORTULUI ACUSTIC ÎNTR-O ÎNCĂPERE DESTINATĂ VORBIRII” (rezumat)

elaborată de domnul ing. NEDEFF V. FLORIN-MARIAN (Curriculum Vitae), în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor.


Preşedinte:
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL (Curriculum Vitae)
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România


Membri:

Conducători ştiinţifici:
Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU (Curriculum Vitae)
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Prof.univ.dr. Maricel AGOP (Curriculum Vitae)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, RomâniaReferenţi oficiali:
Prof.univ.dr.ing. Iulian LUPEA (Curriculum Vitae)
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Prof.univ.dr.ing. Anton HADĂR (Curriculum Vitae)
Universitatea Politehnica din București, România

Prof.univ.dr.ing. Adrian Marius  PASCU (Curriculum Vitae)
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România

Prof.univ.dr.ing. Dumitru NEDELCU (Curriculum Vitae)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, RomâniaTeza de doctorat în format tipǎrit poate fi consultatǎ public la Biblioteca Universitǎţii. 

Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat. 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.