Susțineri teze de doctorat

Susținere teză de doctorat, BUTUNOI N. PAUL - ALIN

Vă facem cunoscut că în data de 14.07.2017, începând cu ora 11.00, în sala BI42, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacǎu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „CONTRIBUŢII PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA PARAMETRILOR CONSTRUCTIVI ŞI FUNCŢIONALI AI REDUCTOARELOR PLANETARE UTILIZATE ÎN ACŢIONAREA ROBOŢILOR INDUSTRIALI”(rezumat teză RO rezumat teză ENG) elaborată de domnul ing. BUTUNOI N. PAUL - ALIN (CV), în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor. 


Comisia de doctorat este alcătuită din:

Preşedintele comisiei
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Membrii:

Conducător ştiinţific:

  1. Prof.univ.dr.ing. Gheorghe STAN – Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Referenţi oficiali:
  1. Prof.univ.dr.ing. Gheorghe NAGÎȚ – Universitatea Tehnicǎ „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România (CV)
  2. Prof.univ.dr.ing. Gheorghe OANCEA – Universitatea „Transilvania” din Brașov, România(CV)
  3. Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Teza de doctorat in format tipǎrit poate fi consultatǎ public la Biblioteca Universitǎţii. Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat.

 

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.