Susțineri teze de doctorat

Susținere teză de doctorat, CIOBOTICI (TERRYN) I. IULIA CARMEN

Vă facem cunoscut că în data de 28.04.2017, începând cu ora 10.30, în Aula Universității „Vasile Alecsandri" din Bacǎu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „MODERNIZAREA ECOLOGICĂ – O SOLUȚIE ECO-INOVATIVĂ PENTRU PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROIECTARE A INFRASTRUCTURII DE COLECTARE A APEI UZATE”(rezumat teză RO rezumat teză ENG) elaborată de doamna CIOBOTICI (TERRYN) I. IULIA CARMEN (CV), în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor. 


Comisia de doctorat este alcătuită din:

Preşedintele comisiei
Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Membrii:

Conducător ştiinţific:

  1. Prof.univ.dr.ing. Gabriel – Octavian LAZĂR – Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Referenţi oficiali:
  1. Prof.univ.dr.ing. Carmen TEODOSIU – Universitatea Tehnicǎ „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România (CV)
  2. Prof.univ.dr.ing. Alexandru OZUNU – Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, România (CV)
  3. Conf.univ.dr.ing. Lăcrămioara RUSU - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Teza de doctorat in format tipǎrit poate fi consultatǎ public la Biblioteca Universitǎţii. Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat.

 

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.