Vă facem cunoscut că în data de 21.07.2017, începând cu ora 12.00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri din Bacǎu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

STUDII ȘI CERCETĂRI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA DE CREȘTERE A CONFORTULUI ACUSTIC ÎNTR-O ÎNCĂPERE DESTINATĂ VORBIRII” (rezumat)

elaborată de domnul ing. NEDEFF V. FLORIN-MARIAN (Curriculum Vitae), în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor.


Preşedinte:
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL (Curriculum Vitae)
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România


Membri:

Conducători ştiinţifici:
Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU (Curriculum Vitae)
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Prof.univ.dr. Maricel AGOP (Curriculum Vitae)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România



Referenţi oficiali:
Prof.univ.dr.ing. Iulian LUPEA (Curriculum Vitae)
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Prof.univ.dr.ing. Anton HADĂR (Curriculum Vitae)
Universitatea Politehnica din București, România

Prof.univ.dr.ing. Adrian Marius  PASCU (Curriculum Vitae)
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România

Prof.univ.dr.ing. Dumitru NEDELCU (Curriculum Vitae)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România



Teza de doctorat în format tipǎrit poate fi consultatǎ public la Biblioteca Universitǎţii. 

Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat. 

Vă facem cunoscut că în data de 14.07.2017, începând cu ora 12.30, în sala BI42, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacǎu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „CONTRIBUȚII PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA PARAMETRILOR CONSTRUCTIVI ȘI FUNCȚIONALI AI BRAȚELOR ROBOTICE TIP TROMPĂ DE ELEFANT”(rezumat teză RO rezumat teză ENG) elaborată de doamna ing. BOLOG (CIOFU) V. CĂTĂLINA (CV), în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor. 


Comisia de doctorat este alcătuită din:

Preşedintele comisiei
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Membrii:

Conducător ştiinţific:

 1. Prof.univ.dr.ing. Gheorghe STAN – Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Referenţi oficiali:
 1. Prof.univ.dr.ing. Gheorghe NAGÎȚ – Universitatea Tehnicǎ „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România (CV)
 2. Prof.univ.dr.ing. Gheorghe OANCEA – Universitatea „Transilvania” din Brașov, România(CV)
 3. Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Teza de doctorat in format tipǎrit poate fi consultatǎ public la Biblioteca Universitǎţii. Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat.

 

 

Vă facem cunoscut că în data de 14.07.2017, începând cu ora 11.00, în sala BI42, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacǎu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „CONTRIBUŢII PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA PARAMETRILOR CONSTRUCTIVI ŞI FUNCŢIONALI AI REDUCTOARELOR PLANETARE UTILIZATE ÎN ACŢIONAREA ROBOŢILOR INDUSTRIALI”(rezumat teză RO rezumat teză ENG) elaborată de domnul ing. BUTUNOI N. PAUL - ALIN (CV), în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor. 


Comisia de doctorat este alcătuită din:

Preşedintele comisiei
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Membrii:

Conducător ştiinţific:

 1. Prof.univ.dr.ing. Gheorghe STAN – Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Referenţi oficiali:
 1. Prof.univ.dr.ing. Gheorghe NAGÎȚ – Universitatea Tehnicǎ „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România (CV)
 2. Prof.univ.dr.ing. Gheorghe OANCEA – Universitatea „Transilvania” din Brașov, România(CV)
 3. Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Teza de doctorat in format tipǎrit poate fi consultatǎ public la Biblioteca Universitǎţii. Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat.

 

 

Vă facem cunoscut că în data de 28.04.2017, începând cu ora 10.30, în Aula Universității „Vasile Alecsandri" din Bacǎu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „MODERNIZAREA ECOLOGICĂ – O SOLUȚIE ECO-INOVATIVĂ PENTRU PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROIECTARE A INFRASTRUCTURII DE COLECTARE A APEI UZATE”(rezumat teză RO rezumat teză ENG) elaborată de doamna CIOBOTICI (TERRYN) I. IULIA CARMEN (CV), în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor. 


Comisia de doctorat este alcătuită din:

Preşedintele comisiei
Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Membrii:

Conducător ştiinţific:

 1. Prof.univ.dr.ing. Gabriel – Octavian LAZĂR – Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Referenţi oficiali:
 1. Prof.univ.dr.ing. Carmen TEODOSIU – Universitatea Tehnicǎ „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România (CV)
 2. Prof.univ.dr.ing. Alexandru OZUNU – Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, România (CV)
 3. Conf.univ.dr.ing. Lăcrămioara RUSU - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Teza de doctorat in format tipǎrit poate fi consultatǎ public la Biblioteca Universitǎţii. Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat.

 

 

Vă facem cunoscut că în data de 04.11.2016, începând cu ora 10.30, în sala BI42, la Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacǎu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „CONTRIBUŢII TEORETICE ŞI EXPERIMENTALE PRIVIND CALITATEA SUPRAFEŢELOR OBŢINUTE PRIN PRELUCRAREA COMBINATĂ PRIN AŞCHIERE ŞI DEFORMARE PLASTICĂ A ALIAJULUI DE MAGNEZIU AZ31B-F”(rezumat teză RO rezumat teză ENG) elaborată de domnul GRIGORAŞ N. COSMIN-CONSTANTIN (CV), în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor. 

Comisia de doctorat este alcătuită din:

Preşedintele comisiei
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Conducător ştiinţific

 1. Prof.univ.dr.ing. Gheorghe BRABIE – Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Membrii comisiei
 1. Prof.univ.dr.ing. Abel dos SANTOS – Universitatea din Porto, Portugalia (CV)
 2. Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru NEDELCU – Universitatea Tehnicǎ "Gheorghe Asachi" din Iaşi, România (CV)
 3. Conf.univ.dr.ing. Bogdan – Alexandru CHIRIŢĂ - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Teza de doctorat in format tipǎrit poate fi consultatǎ public la Biblioteca Universitǎţii. Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat.

 

 

Vă facem cunoscut că pe data de 21.09.2016, începând cu ora 11.00, în Aula Universitǎţii „Vasile Alecsandri din Bacǎu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „EVALUAREA POTENŢIALULUI DE PRODUCERE A BIOGAZULUI REZULTAT DIN CO-DIGESTIA ANAEROBĂ A FRACŢIEI ORGANICE DIN DEŞEURILE MENAJERE DE ORIGINE VEGETALĂ ŞI A NĂMOLURILOR DE EPURARE” (rezumat teză RO) elaborată de doamna COCARCEA (RUSEI) I. ANDREEA (CV), în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor. 

Comisia de doctorat este alcătuită din:

Preşedintele comisiei
Prof.univ.dr. Adriana-Luminiţa FÎNARU, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Conducător ştiinţific

 1. Prof.univ.dr.ing. Gabriel-Octavian LAZĂR – Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Membrii comisiei
 1. Prof.univ.dr.ing. Maria GAVRILESCU – Universitatea Tehnicǎ „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România (CV)
 2. Prof.univ.dr.ing. Lǎcrǎmioara-Diana ROBESCU – Universitatea Politehnicǎ din Bucureşti, România (CV)
 3. Conf.univ.dr.ing. Lǎrǎmioara RUSU - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Teza de doctorat in format tipǎrit poate fi consultatǎ public la Biblioteca Universitǎţii. Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat.

 

 

Vă facem cunoscut că pe data de 21.09.2016, începând cu ora 12.30, în Aula Universitǎţii „Vasile Alecsandri din Bacǎu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „STUDII PRIVIND UTILIZAREA SISTEMELOR GEOGRAFICE INFORMAŢIONALE PENTRU EVALUAREA FORMELOR DE EROZIUNE HIDRICǍ PRODUSǍ DE CURGEREA RÂULUI SIRET ÎN SECŢIUNEA SǍUCEŞTI-TAMAŞI ÎN JUDEŢUL BACǍU” (rezumat teză RO) elaborată de domnul CARTACUZENCU M. STELIAN (CV), în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor. 

Comisia de doctorat este alcătuită din:

Preşedintele comisiei
Prof.univ.dr. Adriana-Luminiţa FÎNARU, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Conducător ştiinţific

 1. Prof.univ.dr.ing. Gabriel-Octavian LAZĂR – Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Membrii comisiei
 1. Prof.univ.dr.ing. Cǎlin BACIU – Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România (CV)
 2. Prof.univ.dr.ing. Florian STĂTESCU – Universitatea Tehnicǎ „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România (CV)
 3. Conf.univ.dr.ing. Lǎrǎmioara RUSU - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Teza de doctorat in format tipǎrit poate fi consultatǎ public la Biblioteca Universitǎţii. Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat.

 

 

Vă facem cunoscut că în data de 21.07.2017, începând cu ora 12.00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri din Bacǎu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

STUDII ȘI CERCETĂRI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA DE CREȘTERE A CONFORTULUI ACUSTIC ÎNTR-O ÎNCĂPERE DESTINATĂ VORBIRII

elaborată de domnul ing. NEDEFF V. FLORIN-MARIAN, în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor.

Preşedinte:
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România


Membri:
Conducători ştiinţifici:
Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Prof.univ.dr. Maricel AGOP
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România


Referenţi oficiali:
Prof.univ.dr.ing. Iulian LUPEA
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Prof.univ.dr.ing. Anton HADĂR
Universitatea Politehnica din București, România

Prof.univ.dr.ing. Adrian Marius  PASCU
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România


Prof.univ.dr.ing. Dumitru NEDELCU
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România


Teza de doctorat în format tipǎrit poate fi consultatǎ public la Biblioteca Universitǎţii.
Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat. 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.