Reglementări specifice


Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Doctorale din cadrul IOSUD – Ubc (.pdf)

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri" din Bacău (.pdf

Hotǎrâre pentru modificarea şi completarea  Codul studiilor de doctorat - Monitorul Oficial al României, partea 1, nr.182/10.03.2016 (.pdf)
Metodologie pentru alegerea şi desemnarea membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (.pdf)
Codul studiilor universitare de doctorat – Monitorul Oficial al României, partea 1, nr.551/03.08.2011 (.pdf)

Ghidul pentru derularea programelor de internship (.pdf)

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.