Reglementări specifice

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Doctorale din cadrul IOSUD – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri" din Bacău

Metodologia privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, în cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău

Metodologia privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate, în cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău

Metodologie pentru oferirea calităţii de conducător de doctorat pentru persoanele care au obţinut atestatul de abilitare în România, prin ordin al Ministrului Educaţiei la propunerea CNATDCU

Hotǎrâre pentru modificarea şi completarea  Codul studiilor de doctorat - Monitorul Oficial al României, partea 1, nr.182/10.03.2016 (.pdf)
Metodologie pentru alegerea şi desemnarea membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (.pdf)
Codul studiilor universitare de doctorat – Monitorul Oficial al României, partea 1, nr.551/03.08.2011 (.pdf)

Ordin al ministrului educației naționale privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor NR. 5110/24.09.2018 (.pdf)

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal