Reglementări specifice


Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Doctorale din cadrul IOSUD – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri" din Bacău

Hotǎrâre pentru modificarea şi completarea  Codul studiilor de doctorat - Monitorul Oficial al României, partea 1, nr.182/10.03.2016 (.pdf)
Metodologie pentru alegerea şi desemnarea membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (.pdf)
Codul studiilor universitare de doctorat – Monitorul Oficial al României, partea 1, nr.551/03.08.2011 (.pdf)

Ordin al ministrului educației naționale privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor NR. 5110/24.09.2018 (.pdf)

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.