Domenii și conducători de doctorat

În cadrul Universitǎţii „Vasile Alecsandri" din Bacău, studiile universitare de doctorat se organizează numai la forma cu frecvenţă sau frecvenţă redusă, cu finanţare de la bugetul de stat sau cu taxă, pentru următoarele domenii:

 Lista conducătorilor de doctorat din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.