Programe de studii

PROGRAMUL DE STUDII FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT STADIUL ACREDITĂRII FACULTATEA
Informatică IFR Acreditat, calificativ "Încredere" Facultatea de Ştiinţe
Contabilitate şi Informatică de Gestiune IFR Acreditat, calificativ "Încredere" Facultatea de Ştiinţe Economice
Marketing ID Acreditat, calificativ "Încredere"
Educaţie fizică şi sportivă IFR / A Acreditat, calificativ "Încredere" Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
Kinetoterapie şi motricitate specială IFR Acreditat, calificativ "Încredere"
IF – Învăţământ cu Frecvenţă, IFR - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

 

Informaţii despre fiecare program de studii ID/IFR se regăsesc pe paginile web ale fiecărei facultăţi.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.