DARMA-Dezvoltarea Antreprenoriala si Relationare in Mediul de Afaceri

În data de 20 martie 2011 Departamentul de Consiliere Profesională împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie Bacău şi Liga studenţească a Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău a organizat prima întâlnire a proiectului "Dezvoltarea Antreprenorială şi Relaţionare în Mediul de Afaceri- D.A.R.M.A."

Proiectul se va derula pe o perioada de 3 ani pentru care a primit o finanţare nerambursabilă de 10.328.841 Ron, din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale.

Citește mai departe...

Impreuna în bucuria dăruirii, ediţia a IV-a

Departamentul de Consiliere Profesională şi Liga Studenţilor din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a desfăşurat în perioada 2 - 20 decembrie, a IV-a ediţie, de la lansarea sa în iarna anului 2007, a campaniei „Împreună în bucuria dăruririi”.

Citește mai departe...

Proiectul Multilateral Comenius Cultural Identity in a Worldwide Classroom 2010-2012

Joi, 4 noiembrie 2010, Liceul cu Program Sportiv Bacău în colaborare cu Departamentul de Consiliere Profesională al Universităţii  "Vasile Alecsandri" din Bacău au organizat activitatea de lansare a Proiectului Multilateral Comenius Cultural Identity in a Worldwide Classroom în prezenţa autorităţilor locale, a echipei de profesori coordonatori, a reprezentantului universităţii,  a elevilor implicaţi a mass-media  dar şi a oaspeţilor din cele 4 ţări partenere: Italia, Polonia, Spania şi Suedia.

Citește mai departe...

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.