Participare la proiectul Angajabilitatea în Centru, 14-16 septembrie 2011, Iaşi

În zilele de 14, 15 şi 16.09.2011, psiholog Doina Pascal a participat la un training profesional (în calitate de reprezentant al universităţii noastre), în cadrul Centrului de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi sub auspiciile programului ”Angajabilitatea în Centru”, coorganizat împreună cu Link Education and Practice. Scopul a fost schimbul de experienţă, mediatizarea centrelor de consiliere şi de orientare în carieră, optimizarea comunicării între centrele din România.

Prin proiecte de colaborare şi crearea unei reţele de comunicare se doreşte o creştere a impactului acţiunilor întreprinse nu doar prin creşterea numărului studenţilor beneficiari, dar şi printr-o vizibilitate ridicată a centrelor de consiliere şi a avantajelor pe care acestea le prezintă pentru studenţi şi, implicit, pentru universităţi.
Evenimentul a debutat cu o sesiune introductivă constând în prezentarea LEAP (Link Education And Practice) şi a evenimentului ”Angajabilitatea în Centru”, prezentarea participanţilor şi a centrelor participante, prezentarea programului de desfăşurare a activităţilor. Au fost prezente 17 universităţi, din 20 contactate (existente în baza de date a organizatorilor). Activitatea a continuat cu prezentarea intenţiei de constituire a unei broşuri de bune practici a centrelor universitare de consiliere şi orientare a carierei existente în ţară, în anul 2011. 
Un alt moment important al întâlnirii l-a constituit video-conferinţa cu dna Monika Dománska, directorul Centrului de Consiliere al Universităţii de Ştiinţă şi Tehnologie din Cracovia – Polonia, moment care a asigurat un schimb eficient de informaţii şi practici cu colegii din această universitate.
Trainingul de marketing şi de comunicare pentru centre, a avut următoarele  teme: Comunicarea centrelor de consiliere şi de orientare în carieră în interiorul universităţii, comunicarea cu conducerea universităţii, comunicarea cu mass – media (cui ne adresăm, cum ne adresăm, mijloace de comunicare, puncte tari, puncte slabe în comunicare, blocaje în comunicare). Cele două workshopuri privind îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii centrelor din ţară s-au axat pe  o serie de acţiuni vizând consolidarea reţelei de comunicare, facilitându-se intercunoaşterea membrilor ce activează în diferite centre din ţară.
„Masa Rotundă” a constat în realizarea unei dezbateri privind posibile soluţii la provocările cu care se confruntă centrele de consiliere şi de orientare în carieră din ţară. Printre problemele comune amintim reactualizarea bazelor de date cu absolvenţii din diferite promoţii şi modalitatea de chestionare a absolvenţilor în vederea stabilirii gradului de inserţie profesională. 
În final, s-a hotărât ca întâlnirile dintre centre să se desfăşoare cel puţin de două ori pe an (următoarea urmând a se realiza în luna martie, 2012), iar comunicarea să se realizeze mai intens prin diferite mijloace (propunându-se constituirea unei pagini a departamentelor pe Facebook, argumentându-se necesitatea de a atrage nonformal studenţii în calitate de beneficiari ai acestor servicii). De asemenea, s-a stabilit ca fiecare centru, prin rotaţie, să realizeze la sfârşitul fiecărei luni calendaristice monitorizarea activităţilor desfăşurate de către toate centrele participante şi să le posteze, sub forma unui comunicat de presă, pe o ulterioară pagină Facebook comună (naţională) ce urmează a fi realizată în viitorul apropiat. 
 
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.