Colaborare în cadrul Conferinţei studenţilor de la specializarea P.Î.P.P. "Mesaj pentru Tine(ri)"

Asociaţia Integred în colaborare cu Departamentul de Consiliere Profesională, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic şi  Fundaţia Sfântul Ioan Bosco au organizat pe data de 24 mai 2011 Conferinţa studenţilor de la specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, „Mesaj pentru TINE(RI)”.

Activitatea s-a înscris în  Programului manifestărilor şi acţiunilor organizate cu ocazia aniversării a 50 de ani de învăţământ superior la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău. Din programul conferinţei amintim:
- Prezentarea proiectului „Mesaj pentru TINE(RI) (Asist dr. Liliana Mâţă);
- Prezentarea experienţelor de voluntariat din cadrul Departamentului de Consiliere Profesională (Conf. dr. Venera Mihalela Cojocariu);
- „Ce înseamnă implicarea în acţiuni de voluntariat ?”- expunere a activităţii de voluntariat din cadrul Ligii Studenţeşti a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău; 
- „Cum m-am implicat intr-un proiect social pe baza de voluntariat si ce am simtit”-expunere a elevilor-voluntari din proiectele sociale „Împreună în bucuria dăruirii”, ediţia a IV-a şi „Dăruieşte din sufletŢ, ediţia a IV-a (Loredana Tancau şi Alina Sava, clasa a XI- a C, Liceul cu Program Sportiv Bacău);
- Prezentarea lucrărilor înscrise în sesiune de către studenţii de la specializarea P.I.P.P.;
- Diseminarea activităţilor non-formale realizate (Asist dr. Liliana Mâţă).

 
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.