Ziua porţilor deschise 2011, ediţia a IV-a

Departamentul de Consiliere Profesională împreună cu Liga Studenţească a organizat luni, 23 mai 2011 ora 9, evenimentul de deschidere a săptămânii aniversare a celor 50 de ani de la înfiinţarea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău intitulat „Ziua porţilor deschise”, ediţia a IV-a.
Elevii claselor terminale ale liceelor şi colegiilor din judeţele Bacău şi Neamţ au aflat oferta educaţională a universităţii pentru a se orienta ulterior mai uşor şi în cunoştinţă de cauza spre alegerea unui domeniu de studiu Ei au vizitat baza materială a universităţii, cantina, căminele, amfiteatrele şi biblioteca. În fiecare amfiteatru din cele 8 în care au avut loc activităţile specifice au fost prezenţi reprezentanţii celor 5 facultăţilor, ai Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi ai Ligii Studenţeşti. Aceştia au promovat propria ofertă educaţională şi au răspuns întrebărilor elevilor.

 
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.