DARMA-Dezvoltarea Antreprenoriala si Relationare in Mediul de Afaceri

În data de 20 martie 2011 Departamentul de Consiliere Profesională împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie Bacău şi Liga studenţească a Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău a organizat prima întâlnire a proiectului "Dezvoltarea Antreprenorială şi Relaţionare în Mediul de Afaceri- D.A.R.M.A."

Proiectul se va derula pe o perioada de 3 ani pentru care a primit o finanţare nerambursabilă de 10.328.841 Ron, din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale.
Obiectivul  general al proiectului vizează dezvoltarea abilităţii managerilor şi angajaţilor din IMM-uri şi a persoanelor care doresc să dezvolte o afacere pe baza unui program de educaţie antreprenorială şi managerială, prin:
*Crearea unei reţele mobile de puncte de susţinere şi stimulare directă a antreprenorilor locali
*Îmbunătăţirea calificărilor managerilor, ale femeilor manager şi ale angajaţilor prin cursuri autorizate
*Dezvoltarea antreprenorială prin servicii suport de consultanţă
*Integrarea inovării în firme prin introducerea programelor de formare profesională de formatori şi coaching.
 
Activităţile proiectului se vor adresa nevoilor următoarelor grupuri ţintă: 1800 persoane din mediul rural şi urban, 2400 manageri şi angajaţi, 480 femei manager, 120 de tineri cu studii medii şi 120 tineri cu studii superioare. La prima întâlnire a proiectului au participat 40 de studenţi ai Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău de la toate facultăţile care doresc să achiziţioneze competenţele antreprenoriale şi de relaţionare necesare mediului de afaceri.
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.