Impreuna în bucuria dăruirii, ediţia a IV-a

Departamentul de Consiliere Profesională şi Liga Studenţilor din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a desfăşurat în perioada 2 - 20 decembrie, a IV-a ediţie, de la lansarea sa în iarna anului 2007, a campaniei „Împreună în bucuria dăruririi”.
Scopul acţiunii este întrajutorarea unor copii nevoiaşi din oraşul şi judeţul Bacău, ca rezultat al responsabilizării şi implicării studenţilor. Dorinţa declarată a organizatorilor şi a partenerilor acestora, Şcoala cu clasele I-VIII „Constantin Platon” Bacău, Şcoala de Arte şi Meserii Agăş, Liceul cu Program Sportiv Bacău  a fost aceea de a aduce un zâmbet pe chipurile unor copii mai puţin norocoşi, şi, în funcţie de posibilităţi, şi al unora dintre studenţi, poate ei înşişi, la rândul lor, părinţi.Pentru realizarea acestui demers, studenţii şi profesorii instituţiei de învăţământ superior împreună  cu partenerii lor au desfăşurat activităţi care au vizat: colectarea de hăinuţe, jucării, rechizite, sume mici de bani; identificarea cazurilor sociale care pot fi beneficiarii campaniei; cumpărarea de cadouri utile copiilor din sumele colectate, realizarea unui program artistic pentru activitatea finală, asigurarea întâlnirii dintre Moş Crăciun şi copiii beneficiari.
 
Campania de întrajutorare "Împreună în bucuria dăruirii" s-a încheiat marţi, 21 decembrie 2010, în Aula „Vasile Alecsandri”, cu o activitate festivă intitulată generic "Întâlnire în prag de seară cu spiritul copilăriei". Au încântat cu glasurile lor elevii Liceului Teoretic "Spiru Haret" şi ai Şcolii cu clasele I-VIII "Ştefan Luchian", coordonaţi de prof. Gabriela Biea şi de prof. de religie Constantin Popa. Grupul de tineri a oferit publicului un buchet de colinde, cântate coral, iar unele în bătăi de toacă. De asemenea, formaţia “Cantores animae” a susţinut un miniconcert în care a abordat piese religioase sub lumina regulii de aur a convieţuirii: colaborăm la acele activităţi care ne aseamănă, iar nu la cele care ne fac diferiţi.
bucuria2 
 
bucurua IV
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.