Proiectul Multilateral Comenius Cultural Identity in a Worldwide Classroom 2010-2012

Joi, 4 noiembrie 2010, Liceul cu Program Sportiv Bacău în colaborare cu Departamentul de Consiliere Profesională al Universităţii  "Vasile Alecsandri" din Bacău au organizat activitatea de lansare a Proiectului Multilateral Comenius Cultural Identity in a Worldwide Classroom în prezenţa autorităţilor locale, a echipei de profesori coordonatori, a reprezentantului universităţii,  a elevilor implicaţi a mass-media  dar şi a oaspeţilor din cele 4 ţări partenere: Italia, Polonia, Spania şi Suedia.
Proiectul este finantat de Comisia Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţei şi Formării Profesionale şi are o durată de 2 ani. La sfârsitul primului an din proiect, elevii şi profesorii implicati vor realiza împreună o carte europeană, European Workbook,  în care vor reuni abordări particulare ale unor subiecte legate de câteva discipline de învăţământ (geografie, istorie, religie, literature). Un alt produs al proiectului, finalizat în al doilea an de proiect,  va fi un oraş virtualcare va avea caracteristicile tuturor oraselor implicate in proiect.
 
colaj comenius 1
colaj comenius 2
comenius colaj 3
 
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.