Valorificarea intereselor profesionale ale studenţilor în vederea inserţiei pe piaţa muncii

Proiectul a cuprins o cercetare de tip panel, o anchetă psiho-sociologică bazată pe interviu şi pe utilizarea unor teste etc.). Printre obiectivele acestui proiect s-a aflat şi investigarea intereselor profesionale ale studenţilor în vederea autocunoaşterii (aspiraţii, aptitudini, interese, posibilităţi individuale, puncte tari/slabe). Cercetarea a fost realizată în anul universitar 2006/2007 pe un eşantion alcătuit din 228 de  studenţi, din anul I, de la Facultatea de Inginerie (toate specializările).

Citește mai departe...

Ziua Porților deschise 2010

zpd1

Reflective Teaching Through Arts and Creativity

Proiect Reflective Teaching Through Arts and Creativity

2. Durata cursului: 24 ore;
3. Grupul ţintă: educatoare, învăţători;
4. Forma de organizare:modular (martie-mai) 
5. Număr de credite transferabile alocate: 15;
6. Profesor formator: Elana Milman M.A., EXAT Expressive arts therapist, Workshops instructor Toronto, Canada;
7. Limba de realizare a cursului: engleză (se asigură traducere);
8. Document de studii: certificat de absolvire
9. Taxa: 300 RON, plătibili in 2 rate

rtt

Împreună în bucuria dăruirii-editia a III-a

Departamentul de Consiliere Profesională şi Liga Studenţească din cadrul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău au desfăşurat în perioada 2-16 decembrie 2009 proiectul social “Împreună în bucuria dăruirii”, ediţia a III-a, având ca parteneri Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 23 Bacău şi Şcoala cu clasele I-VIII “Constantin Platon” Bacău.

Citește mai departe...

Proiect Multilateral Comenius Reflections, Games and Traditions

Proiectul Multilateral Comenius Reflections, Games and Traditions a fost derulat de către Grădiniţa particulară PINOCHIO, Bacău şi Departamentul de Consiliere Profesională al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Citește mai departe...

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.