AVON la Bacău

În lunile noiembrie şi decembrie 2006 Departamentul de Consiliere Profesională în colaborare cu compania Avon a iniţiat şi derulat  proiectul Avon Student (editia I) cu scopul iniţierii studenţilor în demararea unei afaceri şi cariere de succes în domeniu. Întâlnirile s-au organizat câte una în cadrul fiecărei facultăţi, prin antrenarea unui mare număr de studenţi, beneficiind de suportul logistic adecvat şi de răbdarea şi competenţele profesionale ale organizatorilor.
În prima etapă, de promovare, s-au înscris 123 studenţi din care au participat la interviu 82 studenţi. În a doua etapă a proiectului (2007) s-au înscris 58 studenţi, din aceştia 14 au devenit Lideri coordonatori în cadrul companiei Avon iar în anul 2008 5 dintre ei au promovat pe poziţia de Seniori coordonatori.
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.