Experimentarea didactică a disciplinei “Strategii educaţionale centrate pe elev”

În perioada octombrie 2006 – februarie 2007 studenţii Universităţii din Bacău au avut posibilitatea să participe la cursul facultativ "Strategii educaţionale centrate pe elev” (pentru studenţii care se pregătesc pentru cariera didactică). Suportul de curs a fost realizat sub îndrumarea coordonatorilor prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu şi prof. drd. Rodica Diana Cherciu cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, UNICEF şi CREA.
Activităţile proiectului au constat în: 14 ore curs deschis (o dată la două săptămâni) susţinut de  conf. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu, seminar în regim modular (14 ore) coordonat de asistent univ. drd. Iulia Dămian, aplicaţii – activităţi şi lecţii demonstative în cadru formal şi nonformal desfăşurate de mentori, în sistemul de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal şi la Palatul Copiilor Bacău, o activitate pe săptămână coordonate de asistent univ. drd. Petronela Savin.
colaj strategii
Participanţii la acest curs au descoperit, atât în orele teoretice (care nu mai sunt toretice în sensul clasic al termenului) dar mai ales în cele practice (seminarii şi aplicaţii în mediul formal şi nonformal) strategiile educaţionale centrate pe elev, metode, procedee, mijloace didactice, forme de organizare a activităţilor pe care la rândul lor le vor pune în practică.
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.