PERFORMED - Conferinţa studenţilor de la programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Vineri, 5 iunie, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău a găzduit sesiunea de comunicări PERFOMED, organizată în colaborare cu Departamentul de Consiliere Profesională. Din programul acestei manifestări a făcut parte Conferinţa studenţilor de la programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (aflată la cea de a V-a ediţie) şi Expoziţia lucrărilor artistice ale studenţilor din cadrul aceluiași program de studii (aflată la ediţia a III-a). În organizarea și desfăşurarea evenimentului s-au implicat Prof.univ.dr.Venera-Mihaela Cojocariu, Lect.univ.dr. Liliana Mâţă şi Prof.dr. Aurel Stanciu, împreună cu studenţii anului III, iar de partea logistică a evenimentului s-a ocupat Departamentul de Consiliere Profesională.
Studenţii au participat cu interes la aceasta activitate prezentând lucrări interesante în cadrul conferinţei. Din multitudinea lucrărilor s-au remarcat prezentările studentelor Popovici (Rotaru) Anca - Formarea conduitei şcolare la elevii de clasă pregătitoare, Pruncu (Zăbrăuțanu) Ionela - Modalități de prevenire a eșecului școlar în învățământul primar, coordonate de doamna Prof.univ.dr. Venera Mihaela-Cojocariu, Cojan Emilia - Investigarea fenomenului burnout la cadrele didactice din învăţământul primar, Albu Mirela - Demersuri de diagnosticare a dezvoltării limbajului oral la preşcolari, Buzoi Gianina - Modalităţi de identificare şi stimulare a potenţialului creativ în învăţământul preşcolar, coordonate de doamna Lect.univ.dr. Liliana Mâţă.

 colaj proiect performed

De asemenea, și celelalte lucrări prezentate în cadrul conferinţei au tratat probleme actuale ale învăţământului primar şi preşcolar sau au răspuns la întrebări referitoare la programa şcolară, combaterea eşecului şcolar sau dezvoltarea unor competenţe la preşcolari şi elevi din învăţământul primar. Profesorul Aurel Stanciu a prezentat expoziţia de lucrări artistice cuprinzând piese realizate cu tehnica mailart făcând aprecieri şi sfaturi viitoarelor cadre didactice. La final, profesori și studenți deopotrivă, au fost răsplătiți cu diplome, aplauze şi mulţumiri. Evenimentul a fost reflectat în rețeaua EduManager .
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.