Super PROF, cariera mea didactică

Miercuri, 25.03.2015, corp D, sala 224, etaj 2, ora 12:00, la Universitatea “ Vasile Alecsandri”din Bacău,  a avut loc prima ediţie a proiectului derulat de Departamentul de Consiliere Profesională - “Super PROF, cariera mea didactică”.
La eveniment au participat: inspector de specialitate pentru învățământul primar, profesor Rodica Leonte; inspector cu perfecționarea de la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, profesor Maria Dobroi; director D.C.P., prof. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu; psiholog D.C.P., Doina Pascal; director D.P.P.D., lector dr. Costică Lupu; titular al disciplinei Didactica specialității și coordonator practică pedagogică, prof. univ. dr. Luminița Bibire; studenți voluntari ai D.C.P. Proiectul a fost destinat tuturor studenților  care se pregătesc pentru cariera didactică ce au fost interesați de participarea la examenul de titularizare,sesiunea iulie 2015.

colaj superprof

Cei peste 90 de studenţi de la toate facultaţile și programele de studii cu profil didactic au participat la întâlnire și a urmărit cu maxim interes prezentarea invitatelor. Acestea au demonstrat practic modalitatea de documentare pentru candidați, accesând direct site-ul unde aceștia găsesc toate informațiile utile concursului. Ulterior prezentării, s-a realizat un veritabil dialog, în cadrul căruia studenții au adresat diverse întrebări punctuale de interes general/particular reprezentantelor inspectoratului, referitoare la acest prim examen extrem de important pentru viitoarea lor carieră didactică (termene și procedură de înscriere, locul lecției de probă, cerințe, tipuri de subiecte la proba scrisă, mod de evaluare, mod de ocupare a posturilor, distincția dintre un titular, un suplinitor  calificat și un suplinitor necalificat, modul de ocupare a catedrelor netitularizabile, modul de ocupare al unei catedre de către suplinitori).
Având în vedere utilitatea evenimentului, interesul demonstrat şi participarea numeroasă a studenților, a devenit evidentă concluzia ca în anii viitori să se asigure continuitatea acestui proiect și o eficiență sporită.

Acest eveniment a fost reflectat în rețeaua Edumanager .

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.