Voluntariat 2014

În data de 20.11.2014, a avut loc ședința Consiliului DCP, prilej cu care am oferit încă două diplome de voluntariat pentru dragele noastre Lungu Cristina Mădălina și Huian Adriana, actualmente masterande în cadrul Facultății de Științe (drept urmare a cumulării celor 120 de ore prevăzute în contractul de voluntariat).


Vă urăm din toată inima mult succes, lumină și drum drept!

colaj

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.