Mere pentru toți!

Proiectul Mere pentru toți! (2014) al Asociației Creștine de Caritate și Ajutor "Ovidenia Bacău 2005" continuă proiectele Masa bucuriei și Masa pe roți ce au reprezintat o strategie de reducere a efectelor excluderii sociale prin dezvoltarea unui pachet integrat de servicii de consiliere oferit beneficiarilor.
 
MERE afis
Grupul ţintă, format din 2000 de copii și adulți,  a fost considerat a fi unul vulnerabil, care nu îşi poate agrega şi promova propriile interese în mod organizat şi care, în consecinţă, sunt excluse de la exercitarea propriilor drepturi şi de la participare socială.
Obiective proiectului au vizat: creşterea gradului de integrare socială a beneficiarilor; acordarea de suport specializat (consiliere socială şi informare; activităţi de socializare) în vederea reducerii efectelor de criză cu care se confruntă beneficiarii; îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru persoanele defavorizate prin asigurarea unei cantități de mere.
Proiectul s-a derulat în perioada 15 septembrie-15 noiembrie 2014 și a avut ca parteneri: Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, Şcoala cu clasele I-VIII „Constantin Platon” Bacău, Școala Gimnazială Agăș, Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" Buhuși, Liceul Teologic Ortodox "Episcop Melchisedec Ștefănescu" Roman, Şcoala Gimnazială "Ioana R. Rosetti" Brusturoasa, Școala Gimnazială "Miron Costin" Bacău.
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.