Consiliere în carieră I - ediția a IV-a

Departamentul de Consiliere Profesională a organizat, în perioada 06 - 15.10.2014, pentru studenții anului I, o serie de workshopuri „Consiliere în carieră I” ce au constat în prezentarea instituţiei de învăţământ şi a specificului acesteia, a serviciilor de care pot beneficia studenţii în cadrul ei, a informaţiilor stipulate în regulamentele universităţii menite să iniţieze bobocii din anul I în specificul procesului de învăţământ universitar, în vederea facilitării acomodării la specificul vieţii academice dar și la sistemul exigențelor universitare.
 consiliere in cariera1 ed4-page-001
 
colaj
 
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.