RAPORT PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOŢIA 2015

RAPORT PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOŢIA 2015

Studiul privind gradul de satisfacție a elevilor de liceu, participanți la pregătirea în vederea susținerii examenului de bacalaureat

Studiul privind gradul de satisfacție a elevilor de liceu participanți la pregătirea în vederea susținerii examenului de bacalaureat

Gradul de inserție pe piața muncii a absolvenților cursurilor masterale, promoția 2015

Gradul de inserție pe piața muncii a absolvenților cursurilor masterale, promoția 2015

 

STUDIUL PRIVIND TENDINȚELE ÎNREGISTRATE PE PIAȚA MUNCII, ÎN VEDEREA ADAPTĂRII OFERTEI EDUCAȚIONALE A UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

ALECSANDRI” DIN BACĂU

Raport privind gradul de satisfacție față de serviciile de consiliere oferite clienților interni/externi oferite de DCP în anul 2015

Raport privind gradul de satisfacție față de serviciile de consiliere oferite clienților interni/externi oferite de DCP în anul 2015

Subcategorii

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.