Studiu prrivind gradul de satisfacție a absolvenților UVAB față de tehnologiile didactice utilizate în procesul de învățământ

Studiu prrivind gradul de satisfacție a absolvenților UVAB față de tehnologiile didactice utilizate în procesul de învățământ

Raport privind gradul de inserție pe piața muncii al absolvenților DPPD din cadrul UVAB, promoția 2014

Raport privind gradul de inserție pe piața muncii al absolvenților DPPD din cadrul UVAB, promoția 2014

Subcategorii

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.