Raport privind gradul de satisfactie fata de serviciile de consiliere oferite clientilor interni si externi de catre DCP in anul universitar 2011-2012

Raport privind gradul de satisfactie fata de serviciile de consiliere oferite clientilor interni si externi de catre DCP in anul universitar 2011-2012

Raport privind gradul de insertie al absolventilor DPPD, promotia 2011

Raport privind gradul de insertie al absolventilor DPPD, promotia 2011
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.