Studiu cu privire la gradul de satisfacţie al studenţilor străini faţă de serviciile oferite de Universitatea "V. Alecsandri" din Bacău

Studiu cu privire la gradul de satisfacţie al studenţilor străini faţă de serviciile oferite de Universitatea "V. Alecsandri" din Bacău

Raport prinvind gradul de insertie al absolventilor Universitatii "Vasile Alecsandri" din Bacau promotia 2009 dupa primul an de la absolvire comparativ cu gradul de ocupare al programelor masterale

Raport prinvind gradul de insertie al absolventilor Universitatii "Vasile Alecsandri" din Bacau promotia 2009 dupa primul an de la absolvire comparativ cu gradul de ocupare al programelor masterale

Raport privind gradul de satisfacţie al clienţilor interni faţă de serviciile oferite de secretariatele Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău

Raport privind gradul de satisfacţie al clienţilor interni faţă de serviciile oferite de secretariatele Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău

Raport privind gradul de insertie pe piata muncii a absolventilor Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic, Universitatea V. Alecsandri din Bacau, promotia 2010

Raport privind gradul de insertie pe piata muncii a absolventilor Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic, Universitatea V. Alecsandri din Bacau, promotia 2010

Raport privind gradul de insertie pe piata muncii a absolventilor cursurilor masterale, din Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau, promotia 2010

Raport privind gradul de insertie pe piata muncii a absolventilor cursurilor masterale, din Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau, promotia 2010
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.