Raportul privind gradul de ocupare al programelor masterale de către absolvenţii promoţiei 2009, după primul an de la absolvire

Raportul privind gradul de ocupare al programelor masterale de către absolvenţii promoţiei 2009, după primul an de la absolvire

Raport privind gradul de insertie pe piata muncii al absolventilor Universitatii "Vasile Alecsandri", Bacau, promotia 2007, la doi ani de la absolvire

Raport privind gradul de insertie pe piata muncii al absolventilor Universitatii "Vasile Alecsandri", Bacau, promotia 2007, la doi ani de la absolvire

Raport privind gradul de insertie pe piata muncii al absolventilor Universitatii "V.Alecsandri" din Bacau, promotia 2009, dupa primul an de la absolvire

Raport privind gradul de insertie pe piata muncii al absolventilor Universitatii "V.Alecsandri" din Bacau, promotia 2009, dupa primul an de la absolvire

Raport privind gradul de satisfacţie al clienţilor interni faţă de condiţiile oferite de căminele Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău

Raport privind gradul de satisfacţie al clienţilor interni faţă de condiţiile oferite de căminele Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.