Raport privind gradul de insertie pe piata muncii al absolventilor Universitatii din Bacau, promotia 2006, dupa 2 ani de la absolvire

Raport privind gradul de inserţie pe piaţa muncii al absolvenţilor Universităţii din Bacău, promoţia 2006, după  2 ani de la absolvire

Raport privind gradul de satisfacţie a clienţilor interni faţă de serviciile oferite de biblioteca universităţii

Raport privind gradul de satisfacţie a clienţilor interni faţă de serviciile oferite de biblioteca universităţii

Ancheta cu privire la gradul de ocupare al programelor masterale de către absolvenţii promoţiei 2008 (durată de studii scurtă /lungă ), după primul an de la absolvire

Ancheta cu privire la gradul de ocupare al programelor masterale de către absolvenţii promoţiei 2008 (durată de studii scurtă /lungă ), după primul an de la absolvire

Ancheta privind gradul de inserţie pe piaţa muncii al absolvenţilor Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, promoţia 2008

Ancheta privind gradul de inserţie pe piaţa muncii al absolvenţilor Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, promoţia 2008

Anchetă anuală privind gradul de ocupare al absolvenţilor Bologna din promoţia 2008

Anchetă anuală privind gradul de ocupare al absolvenţilor Bologna din promoţia 2008
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.