Anchete 2018-2019

ORIENTAREA ÎN CARIERĂ A ELEVILOR DE LICEU, CLIENŢI EXTERNI AI UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PARTICIPANŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI „ZIUA PORŢILOR DESCHISE” (2019)

RAPORT PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOŢIA 2018

RAPORTUL PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR CURSURILOR MASTERALE, DIN UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOŢIA 2018

RAPORTUL PRIVIND GRADUL DE OCUPARE A PROGRAMELOR MASTERALE DE CĂTRE ABSOLVENŢII UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOŢIA 2018

RAPORT CU REFERIRE LA GRAD DE SATISFACȚIE A DOCTORANZILOR FAȚĂ DE SEVICIILE OFERITE DE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

SURSELE DE INFORMARE ALE STUDENȚILOR DIN ANUL I, CARE AU CONTRIBUIT LA ALEGEREA PROGRAMELOR DE STUDII DIN UVAB

Gradul de satisfacţie faţă de serviciile de consiliere oferite de D.C.P. clienţilor interni / externi, care au beneficiat de consiliere psihologică şi profesională, în anul calendaristic 2018

Rezultatele anchetei privind gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor Școlii de Studii Doctorale, din promoţiile 2017 și 2018

STUDIUL PRIVIND TENDINȚELE ÎNREGISTRATE PE PIAȚA MUNCII, ÎN VEDEREA ADAPTĂRII OFERTEI EDUCAȚIONALE A UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A STUDENŢILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU ÎN RAPORT CU CALITATEA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ȘI PERSONALE, PROMOȚIA 2018.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.