Anunț important pentru absolvenții UBc, promoția 2018

 

          Stimați absolvenți, pentru a obține viza Departamentului de Consiliere Profesională, necesară eliberării actelor de studii, vă invităm să completați chestionarele de mai jos, în funcție de facultatea pe care ați urmat-o, accesând

link-urile de mai jos:

*Mențiune: Absolvenții care au urmat Modulul Psihopedagogic, trebuie să completeze și chestionarul destinat D.P.P.D., vă rugăm să completați chestionarul accesând următorul link: https://forms.gle/yREZMxBejvsogpVv6

În funcție de facultate accesați link-urile de mai jos:

1. Inginerie

2. Litere

3. FSMSS

4. Științe

5. Științe Economice

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.