Biblioteca

bib01bib02bib03

Biblioteca Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost înfiinţată în anul 1961, o dată cu Institutul Pedagogic de 3 ani din localitate.

Este un aşezământ cultural cu profil academic şi caracter enciclopedic, aflat într-un continuu proces de transformare şi modernizare, care urmăreşte îndeaproape schimbările majore ale erei informaţionale pe care o traversăm cu toţii.

Biblioteca viitorului fiind una virtuală şi specializată, ne înscriem şi noi în mişcarea generală contemporană, fără a pierde din vedere însă rolul şi funcţiile ce decurg din însăşi definiţia unei biblioteci şi care stabilesc, implicit, locul ocupat de aceasta în cadrul sistemului cunoaşterii umane.

Informații utile

 Tarife practicate (2015-2016)

 Regulamentul de ordine interioară

 Regulamentul de organizare și funcționare

 Baza de date OPAC

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.