Abilitare 2015

1. Adriana-Luminița Fânaru - OMECȘ nr. 5375/29.09.2015

2. Ileana-Denisa Nistor - OMECȘ nr. 5374/29.09.2015

3. Carol Schnakovszky - OMECȘ nr. 5332/29.09.2015

4. Valentin Zichil - OMECȘ nr. 5346/29.09.2015

Abilitare 2017

1. Murariu Gabriel - OMEN nr. 3691/13.04.2017

2. Rusănescu Carmen-Otilia - OMEN nr. 4153/21.06.2017

3. Munteanu Florentina – Daniela - OMEN nr. 4282/08.08.2018

4. Segneanu Adina-Elena

 

Abilitare 2018

1. Copolovici Lucian Octav - OMEN nr. 5506/14.11.2018

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.