Absolvenți

Facultatea de Inginerie

 

STUDII DE LICENȚĂ: D.I._T.C.M._I.M.D.I.E.I.E.P.I.I.B.I.E.D.M si I.E.D.E.E.EI.E.D.M.I.M.C.I.M.I.I.P.A.I.P.M.I.M.E.M.F.MecatronicăR.E.Subingineri

T.C.T.C.A.T.C.M.T.C.P.A.T.I.U.I.P.U.T.U.T.C.H.U.T.I.A.EI 2016EPI 2016IB 2016IEDM 2016IPA 2016IPMI 2016MK 2016TCM 2016TI 2016

 

STUDII POSTUNIVERSITARE ȘI UNIVERSITARE DE MASTERATA.S.M.A.S.M.M.E.F.C.I.P.V.P.N.C.I.V.BC.O.S.A.M.I.B.E.R.T.A.E.T.M.E.I.;

 F.S.C.I.C.P.E.M.A.I.C.M.M.M.F.A.M.N.B.M.M.O.E.P.M.P.I.M.P.M.I.M.S.I.P.S.Mecatronică

O.E.P.I.A.O.I.P.E.FO.P.E.F.P.I.P.M.M.I.M.S.A.C.I.S.I.P.A.E.

Facultatea de Litere

 

STUDII DE LICENȚĂ: An pregătitorComunicareEngleza-RomanaEnglezaEngleza-FrancezaFranceza-RomanaFrancezăFranceză-Engleză

InstitutoriIstorieIstorie-GeografieRomana-englezaRomana-francezaRomană FFRomanăTraducere şi interpretare

 

STUDII POSTUNIVERSITARE ȘI UNIVERSITARE DE MASTERATCultura şi literatura romanaCulturi şi literaturi anglofone - Practici discursive;

Discurs si comunicareLimba engleză. Practici de comunicareLimba franceză. practici de comunicare

 

Facultatea de Științe

 

STUDII DE LICENȚĂ: Ecologie și protecția mediuluiInformaticăMatematică și Matematică-FizicăP.I.P.P.Științe ale Naturii și BiologieBiologie IF 2016;

Informatică FR 2016Informatică IF 2016Matematică IF 2016PIPP IF 2016

STUDII POSTUNIVERSITARE ȘI UNIVERSITARE DE MASTERATEcologie și protecția mediuluiInformaticăIAST 2016VRBPM 2016

 

Facultatea de Științe Economice

 

STUDII DE LICENȚĂ: Administrarea AfacerilorContabilitate și Informatică de GestiuneMarketingAdministrarea afacerilor 2016C.I.G. 2016C.I.G. IFR 2016Marketing IF 2016Marketing ID 2016

 

STUDII POSTUNIVERSITARE ȘI UNIVERSITARE DE MASTERATContabilitate și Informatică de GestiuneMarketingC.A.I.G. 2016M.C.A. 2016

 

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

 

STUDII DE LICENȚĂ: Educatie_fizică_si_sportKinetoterapieSport_si_performanță_motricăTerapie_ocupationala

STUDII POSTUNIVERSITARE ȘI UNIVERSITARE DE MASTERATActivităţi_motrice_curriculare_şi_de_timp_liberInformatizare_şi_modelare_în_educaţie_fizică_şi_sport

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.