Absolvenți

Facultatea de Inginerie

 

STUDII DE LICENȚĂ: D.I._T.C.M._I.M.D.I.E.I.E.P.I.I.B.I.E.D.M si I.E.D.E.E.EI.E.D.M.I.M.C.I.M.I.I.P.A.I.P.M.I.M.E.M.F.MecatronicăR.E.Subingineri

T.C.T.C.A.T.C.M.T.C.P.A.T.I.U.I.P.U.T.U.T.C.H.U.T.I.A.

 

STUDII POSTUNIVERSITARE ȘI UNIVERSITARE DE MASTERATA.S.M.A.S.M.M.E.F.C.I.P.V.P.N.C.I.V.BC.O.S.A.M.I.B.E.R.T.A.E.T.M.E.I.;

 F.S.C.I.C.P.E.M.A.I.C.M.M.M.F.A.M.N.B.M.M.O.E.P.M.P.I.M.P.M.I.M.S.I.P.S.Mecatronică

O.E.P.I.A.O.I.P.E.FO.P.E.F.P.I.P.M.M.I.M.S.A.C.I.S.I.P.A.E.

Facultatea de Litere

 

STUDII DE LICENȚĂ: An pregătitorComunicareEngleza-RomanaEnglezaEngleza-FrancezaFranceza-RomanaFrancezăFranceză-Engleză

InstitutoriIstorieIstorie-GeografieRomana-englezaRomana-francezaRomană FFRomanăTraducere şi interpretare

 

STUDII POSTUNIVERSITARE ȘI UNIVERSITARE DE MASTERATCultura şi literatura romanaCulturi şi literaturi anglofone - Practici discursive;

Discurs si comunicareLimba engleză. Practici de comunicareLimba franceză. practici de comunicare

 

Facultatea de Științe

 

STUDII DE LICENȚĂ: Ecologie și protecția mediuluiInformaticăMatematică și Matematică-FizicăP.I.P.P.Științe ale Naturii și Biologie

 

STUDII POSTUNIVERSITARE ȘI UNIVERSITARE DE MASTERATEcologie și protecția mediuluiInformatică

 

Facultatea de Științe Economice

 

STUDII DE LICENȚĂ: Administrarea AfacerilorContabilitate și Informatică de GestiuneMarketing

 

STUDII POSTUNIVERSITARE ȘI UNIVERSITARE DE MASTERATContabilitate și Informatică de GestiuneMarketing

 

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

 

STUDII DE LICENȚĂ: Educatie_fizică_si_sportKinetoterapieSport_si_performanță_motricăTerapie_ocupationala

STUDII POSTUNIVERSITARE ȘI UNIVERSITARE DE MASTERATActivităţi_motrice_curriculare_şi_de_timp_liberInformatizare_şi_modelare_în_educaţie_fizică_şi_sport

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.